Rozdział 1. Pierwsze programy

Zadanie 1.1

Napisz program BANNER, drukujący na ekranie napis:

#   #                 
# # #   #   #####  ##     # 
# # #   #    #   # #    # 
# # #   #    #  #  #    # 
# # #   #    #  ######    # 
# # #   #    #  #  # #  # 
 ## ##   #    #  #  #  ####

Zadanie 1.2

Napisz program TABELA KURSÓW, drukujący na ekranie tabelę kursów EURO.

Rozwiązanie: 01-02.cpp

#include <iostream>
#include <cstdlib>

using namespace std;

int main(int argc, char *argv[])
{

 cout <<"|-----------|"<<endl
    <<"|EURO|DOLLAR|"<<endl
    <<"|-----------|"<<endl
    <<"|3,94| 3,93|"<<endl  
    <<"|-----------|"<<endl; 
 
 cout <<"\n\nDNIA: 2002-11-16"<<endl;  
 
 system("PAUSE");	
 return 0;
}

Zadanie 1.3

Napisz program CENNIK AUT, drukujący na ekranie tabelkę zawierającą dane dotyczące pięciu samochodów (marka, model oraz cena).

Zadanie 1.4

Testowa treść

Rozwiązanie: 01-04.cpp

To jest odpowiedz

©2010 Włodzimierz Gajda